Wat is Psychotherapie en Cognitieve Gedragstherapie?

 

WAT IS PSYCHOTHERAPIE?

Psychotherapie is een therapievorm voor de emotionele en psychologische kant van de mens. Het kan je hele leven veranderen. Als je voor psychotherapie kiest, kies je voor jezelf, het is een mooi geschenk, want je manier van met het leven omgaan, kan volledig anders zijn na therapie.

Een therapie beginnen, is echter niet altijd even gemakkelijk. Het vereist hard werken en kan confronterend zijn. Het is een pad dat soms moeilijk en zwaar is en soms heel leuk en inspirerend. In het therapeutisch proces werk je namelijk harder dan de therapeut zelf, wat een groot verschil is met lichamelijke klachten. Een therapeut is namelijk geen genezer, maar eerder een stimulator. Hij/Zij schept een ondersteunende, niet-oordelende context waarin je gemakkelijker je eigen arbeid kan verrichten en meer kan leren steunen op je eigen mogelijkheden.


WAT IS COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE?

Psychotherapie kan vele vormen aannemen omdat er verschillende stromingen zijn zoals bv. psychoanalyse, gezinstherapie, cliëntgerichte gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie, … Elk van deze stromingen heeft een eigen visie en een eigen aanpak.

In onze praktijk gebruiken wij vooral cognitieve gedragstherapie, wat een zeer praktische, wetenschappelijk-gebaseerde, actieve therapievorm is. Dat betekent dat er niet alleen gesproken zal worden, maar dat we ook veel tips en uitleg zullen geven die je dan zelf uitprobeert adhv thuisopdrachten.

Cognitieve Gedragstherapie is een Evidence Based - Therapievorm, een vorm van psychotherapie die sterk gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Het werkt op verschillende niveaus.


1. Op Verhaal komen:

Allereerst kan je in een sessie gedragstherapie natuurlijk terecht met de huidige moeilijkheden in je leven. Een deel van het therapeutisch effect wordt reeds bereikt door een luisterend oor: je kan je verhaal doen in alle rust en vertrouwen. Dit heeft als resultaat dat je als cliënt je al een heel stuk opgelucht voelt.


2. In actie schieten: doen, beleven, ervaren, ‘op maat gemaakt’:

De nadruk in dit soort therapie ligt vooral op doen, beleven, ervaren, leren. 

In gedragstherapie gaan we ervan uit dat je met praten en inzichten alleen het probleem niet oplost.  Het is belangrijk dat je ook gaat doen.

Als therapeut nemen wij daarom een actieve en stimulerende houding aan waarbij de therapeutische relatie gezien wordt als een samenwerkingsverband. Onze kennis van de algemene psychologie en gedragstherapeutische technieken wordt samen gebracht met de kennis die jij over jezelf hebt. Theoretische kaders en inzichten worden in de praktijk gebracht. Samen zoeken we wat werkt en wat niet werkt voor jou en waar jij behoefte aan hebt. Je therapie wordt dus ‘op maat gemaakt’.

Het is een actieve therapie vorm waarbij zeer concrete stappen worden gezet en concrete tips en technieken in je eigen omgeving worden uitgeprobeerd.

Het is een therapie waarin je kan werken rond je manier van denken en je kan ook leren anders om te gaan met je gevoelens. Vaak wordt er nieuw gewenst gedrag aangemoedigd en ingeoefend.

Op die manier is gedragstherapie niet alleen zo snel mogelijk een oplossing vinden voor problemen maar is het vaak een spannende ontdekkingsreis die je meer over jezelf duidelijk maakt en je leven terug op de rails kan brengen.


3. Transparantie, Inspraak en Thuis Opdrachten:

Alle therapiebeslissingen worden samen genomen (en dus niet opgelegd door de therapeut). Transparantie en inspraak zijn heel belangrijk.

Verder dien je in gedragstherapie ook thuis aan je eigen therapie te werken.  We baseren ons namelijk elke sessie op je ervaringen met je opdrachten thuis (de tips en technieken). Het ‘therapeutisch werk’ gebeurt dus vooral in je eigen leven, tussen de sessies door. Je krijgt huiswerk, tips en opdrachten mee, en kunt alleen maar vooruitgang verwachten als je deze ook echt uit probeert in je dagelijks leven.

De bedoeling is dat je zo meer en meer je eigen therapeut wordt en weer met vertrouwen je eigen weg verder kan gaan.

De frequentie van de therapie kan je zelf kiezen variërend van 1 keer per week of om de 2 à 3 weken (in het begin van de therapie) tot 1 keer om de 2 maand (meestal bij het afronden van de therapie).


IS DEZE THERAPIE VORM IETS VOOR JOU?

JA, als je echt zin hebt om zelf concrete actiestappen te ondernemen voor verandering en bereid bent om er thuis regelmatig mee bezig te zijn.


NEE, als je eerder op een punt in je leven staat waar je vooral op verhaal wilt komen en het niet meteen ziet zitten om thuis ook nog regelmatig met verschillende oefeningen bezig te zijn. Wil je jouw verhaal doen in alle rust en heb je tijd nodig om uitgebreid stil te staan bij wat er aanwezig is/was in je leven, dan kan je kiezen voor explorerende cliëntgerichte gesprekstherapie. Wij verwijzen dan eerder door naar een cliëntcentered therapie of een psycho analyse. Deze vormen van therapie kunnen ook zeer helend zijn indien je hier behoefte aan hebt.